تماس با ما
 
 
 
دبیرستان هیات امنایی دخترانه نیکان 
منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران
 
  
   شماره های گویای تماس دبیرستان:   44237474  
  معاونت پایه دهم و دوازدهم:   ۴۴۲۷۶۳۷۳
  معاونت پایه یازدهم:  ۴۴۲۱۵۰۶۵
  مدیریت:  ۴۴۲۴۷۴۳۸
 

  پست الکترونیکی:   nikanhisch@yahoo.com
  

  آدرس: اشرفی اصفهانی .بلوار مرزداران. خیابان ناهید.کوچه محمدی