تماس با ما  
 
 
دبیرستان هیأت امنایی دخترانه نیکان 
منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران
 
  
   شماره های گویای تماس دبیرستان:   44237474  
  معاونین پایه :  44276373
  مدیریت:44237475    
 

  پست الکترونیکی:   nikanhisch@yahoo.com
  

  آدرس: اشرفی اصفهانی .بلوار مرزداران.
خیابان شهید رضائی نژاد (ناهید).کوچه محمدی