مدیریت  
 
مدیریت دبیرستان
 

  سرکار خانم بهناز مدبری با بیش از 33سال سابقه کار در آموزش وپرورش

که شامل :

  مدیر مجتمع آموزشی (ابتدایی - راهنمایی - دبیرستان - هنرستان -)

  مدیر دبیرستان - مدیر هنرستان

  کارشناس ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

  کارشناس حقوقی و معاضدت قضائی

  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق می باشند.