مسابقات  

مسابقه خلاصه نویسی از زندگی شهدا وسرداران واهدا جوایز به برندگان
مسابقه حفظ سوره حجرا ت با معنی در سطح دانش آموزان انتخاب حافظان برتر
برگزاری  مسابقه عید غدیر که شامل خطبه ها ورویدادهای غدیر برای همکاران
ودانش آموزان به برندگان جوایز ی اهدا گردید
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت 13 آبان

اسامی برندگان درسهایی از قران شماره 9
مهسا وهاب نژاد         کلاس108
رویا نور محمدی          کلاس108
فرزانه آقا بیک             کلاس 201
شقایق رحمتی          کلاس202
ملینا رشیدی              کلاس203
زهرا اعظمی               کلاس205